Experts en comunicació i conflictologia
Serveis integrals de gestió de conflictes
en els centres educatius

Acompanyem a gestionar i solucionar els conflictes inherents en l'àmbit educatiu

Acompanyem a gestionar i solucionar els conflictes inherents en l'àmbit educatiu

Acompanyem als centres educatius, als docents, i a totes les persones vinculades, a gestionar i solucionar els conflictes inherents en aquest àmbit professional

Slider

Son moltes les persones i professionals que s’hi relacionen en un Centre d’ensenyament. Alumnes, mestres i professors, direcció, personal administratiu, empreses externes i famílies, configuren la comunitat educativa i com en qualsevol altre grup humà, s’hi troben els conflictes relacionals que hi són inherents. Múltiples necessitats i percepcions de la realitat que donen lloc a una multiplicitat de vivències del dia a dia que, per sí mateixes, no son negatives si es gestionen de forma adequada i que, de no ser així, poden desencadenar en situacions conflictives susceptibles de malmetre les relacions personals i professionals, afectant a tot el sistema. En aquest context, la gestió positiva dels conflictes, permet a les persones que hi intervenen d’obtenir un major benestar personal, alhora que s’enforteix la cohesió relacional.

Una gran majoria de conflictes solen resoldre’s per les persones que hi intervenen, però això no sempre és possible per la seva pròpia complexitat i la manca de coneixement de tècniques precises. Són en aquests casos on cal saber gestionar la situació de forma professional i adequada, per  tal de trobar solucions satisfactòries per totes les persones implicades. Mal gestionat, un conflicte pot acabar enquistant-se i perdurant latent en el temps, degenerant en situacions no desitjables que, en el pitjors dels casos, poden derivar, per exemple, en processos de bullying escolar o moobing laboral. Saber prevenir i gestionar els conflictes és essencial pel bon funcionament dels Centres educatius i per  totes les persones que configuren la comunitat educativa. 


| FORMACIÓ AD-HOC| GESTIÓ DELS CONFLICTES AL CENTRE| ACOMPANYAMENT PERSONAL AL DOCENT

La formació en l’àmbit de la gestió de conflictes és, sens dubte, una necessitat contrastada en el món acadèmic. Cada cop més es donen situacions difícils en les que els docents no tenen les eines adequades per afrontar-les o els coneixements i experiència adients per gestionar-les. Entendre la naturalesa del conflicte, ser capaços de gestionar-lo positivament o ensenyar a responsabilitzar-se adequadament  a les persones que intervenen, son aspectes bàsics que s’han de treballar en aquests tipus de formació especifica.

La formació en gestió positiva de conflictes està dissenyada i dirigida a tots els diferents col·lectius que formen el sistema relacional del Centre educatiu, alhora que s’implementen respecte de les seves necessitats especifiques.

 • Formació in-situ als equips docents per la gestió dels conflictes relacionals amb els alumnes i entre l’alumnat
 • Formació als equips directius per a la gestió dels conflictes dins dels propis  claustres, amb el personal no docent, o amb els membres de les associacions de familiars
 • Formació als equips docents per formar a l’alumnat en la metodologia de mediació i gestió de conflictes
 • Formació de l’alumnat per a la realització de mediacions entre els propis alumnes
 • Xerrades i tallers per a les AMPAS
 • Formació en matèria de cultura de pau, comunicació positiva, i eines avançades pel respecte i el bon tracte

Molt sovint podem tenir les millors intencions per tal que una situació es resolgui de la millor manera però malgrat tot, no ho aconseguim. Saber que és el que cal fer i com fer- ho a vegades requereix la intervenció d’una tercera persona professional per ajudar-nos a resoldre situacions conflictives. A través de la mediació podem oferir aquesta ajuda per afavorir que les pròpies persones implicades en un conflictes siguin capaces de trobar la seva pròpia solució o determinar el tipus de relació que volen establir.

Establir un servei de gestió de conflictes per les escoles és garantir un bon funcionament dels Centres en tots els seus aspectes és a dir no únicament en l’aspecte de l’ensenyament sinó també en aspectes tan importants com les relacions laborals, relacions de treball, relacions professionals, relacions familiars i sobre tot és afavorir el creixement i respectar la dignitat de les persones afectades.

Per a la prevenció i la gestió dels conflictes a través de la mediació es proposen diferents formes d’actuació:

 • Gestionar directament el conflicte a partir de la sol·licitud del Centre.
  El Centre es posa en contacte amb Equip Eirene, s’estableix una primera entrevista i a partir d’aquí s’inicia el procés de mediació o les actuacions corresponents per a la gestió del conflicte.
 • Trobades periòdiques en el Centre per tractar els problemes que van plantejant, actuant preventivament.
  Periòdicament Equip Eirene acudeix al Centre per tal que les persones que pensin que poden estar immerses en una situació complexa i difícil poden comentar-ho des de la màxima confidencialitat.
 • Acompanyament professional i supervisió de les actuacions que es duen a terme en el Centre per part del seu propi personal.
  En el cas que sigui el propi Centre que gestioni les situacions conflictives a través dels seus propis mediadors, que prèviament hauran estat formats, Equip Eirene acompanyarà i supervisarà les actuacions d’aquests mediadors. L’acompanyament suposa poder comptar amb el suport de Equip Eirene en qualsevol moment que es gestioni el conflicte. La supervisió consisteix en trobades periòdiques en les que es va realitzant un seguiment de totes les actuacions que s’han dut a terme i es resolen dubtes.
 • Tractament de situacions de mobbing
 • Confecció de Protocols d’actuació i prevenció de conflictes.
  Confecció, sota demanda, de protocols específics per a cada Centre, de prevenció i actuació en conflictes en l’àmbit escolar, confeccionats segons les característiques específics de cada centre educatiu, la seva problemàtica i altres elements de caràcter sistèmic, ambiental, cívic o relacional.

El Counselling és un enfocament basat en l’aprenentatge i el canvi en els estils de comunicació i relació amb un mateix i amb els altres. Es tracta que el docent disposi de més possibilitats d’elecció conscient, en moments crítics com:

 • Situacions de tensió o estrès a l’aula, el claustre, o en la relació amb les famílies.
 • Sentir-se desmotivat i amb falta de ganes de continuar la tasca docent.
 • Dificultats en la relació amb els altres, en general i especialment amb els companys.
 • Pors (personals o professionals) referents a la feina o les relacions socials.
 • Estats d’ansietat o pànic en l’afrontament de conflictes en el dia a dia al centre educatiu.
 • Alteracions emocionals, irritabilitat, depressió, excitabilitat.
 • Adaptació a noves situacions professionals, canvis o noves responsabilitats.
 • Transicions i adaptacions personals (divorci, pèrdues i dol, infermetats) o professionals.
 • Tots aquells situacions i vivències que generen malestar en qualsevol àmbit de la vida quotidiana.

El counsellor, com a professional de la salut, entén que certes dificultats psicològiques de les persones, incloent-hi els conflictes interpersonals que formen part del procés normal de la vida, no constitueixen patologia. En aquest sentit el counselling es diferencia de la psicologia clínica en què el counsellor és un facilitador del procés vital del docent i no pressuposa, en cap moment, que el client és un malalt al qual cal tractar sinó una persona que té dificultats puntuals. El counsellor no persegueix un propòsit curatiu ni sol referir als seus consultants com “pacients”, sinó que són “clients” que volen aprendre a estar millor solucionant problemes i prenent decisions en qualsevol àmbit de la vida.

Servei de Counselling a docents

Servei de counselling al cos docent i, per extensió, a les seves famílies i altres actors implicats en el sistema educatiu, mitjançant:

 • Sessions on-line
  A través de telèfon i Skype (sessions de 45 min.), o via e-mail; com una opció ideal per donar servei a tot el territori, per poder donar un servei d’acompanyament de forma àgil i ràpida.
 • Sessions presencials
  D’1 hora de durada en les nostres instal·lacions del carrer Rosselló 17 de Barcelona.
 • Sessió informativa gratuïta
  Sessió informativa gratuïta via telèfon i Skype de 30 min. de durada.

Per a totes les modalitats caldrà reservar prèviament la sessió a través d’aquest l’enllaç:

 

Amb el suport de:

Contacte
 • Via Laietana, 15 4r 2ª 08003 Barcelona
 • info@eirene.cat | https://eirene.cat
 • Mòbils: 607 351 426 | 619 170 233
 • Tel. 933 803 496
 • FORMULARI DE CONTACTE
Newsletter Equip Eirene