Acompanyem a totes les parts a trobar una solució a allò que els enfronta
Mediació de conflictes

Relació d’ajuda professional que facilita, mitjançant un treball acotat en el temps i enquadrat en uns objectius específics, àrees i mitjans d’intervenció, un procés de canvi a persones, parelles, famílies i grups.

Relació d’ajuda professional que facilita, mitjançant un treball acotat en el temps i enquadrat en uns objectius específics, àrees i mitjans d’intervenció, un procés de canvi a persones, parelles, famílies i grups.

Procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, amb múltiples avantatges per a totes les persones que el viuen.

Slider

Procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, amb múltiples avantatges per a totes les persones que viuen un conflicte.

La mediació dóna protagonisme de les parts

A través de la mediació, les parts recuperen el poder de decidir sobre les conseqüències del seu conflicte i passen a ser no sols protagonistes de la controvèrsia, sinó també protagonistes en la recerca d’una solució. Aquest és un avantatge molt important, ja que realment ningú millor que les mateixes parts pot conèixer quins són els seus interessos i necessitats.

Al final del procés ningú se sent perdedor

En la mediació no hi ha, ni es busquen, vencedors ni perdedors, sinó persones que s’esforcen per trobar les millors solucions compartides que puguin ser vàlides i acceptables per a tots. Totes les parts hi guanyen, tant en tranquil·litat personal, com en temes materials, ja que la cooperació permet que es maximitzin els recursos existents i dóna resposta a un nombre major de necessitats i d’interessos.

Facilita la comunicació i preserva la relació

Si ningú no se sent perdedor, si les parts han aconseguit dialogar, serà molt més fàcil que en el futur puguin mantenir algun tipus de relació i prendre decisions sobre els interessos comuns, de ser-hi.

MEDIACIÓ FAMILIARCIVIL MERCANTIL I ORGANITZACIONSMEDIACIÓ EN L'ÀMBIT EDUCATIU

MEDIACIÓ FAMILIAR

 • Gestió de la separació o divorci
 • Relacions familiars (entre germans, avis/nets, etc.)
 • Famílies reconstituïdes
 • Gestió d’herències i patrimoni comú
 • Parentalitat adequada (relació amb els fills)
 • Projecte de parella i gestió dels conflictes de convivència
 • Presa de decisions importants consensuades

CIVIL MERCANTIL I ORGANITZACIONS

 • Gestió i transformació de conflictes veïnals
 • Mediació entre empreses i en el desenvolupament del seu negoci
 • Gestió relacional d’equips directius i de treball
 • Reclamacions de qualsevol índole entre particulars
 • Desenvolupament de protocols dins l’empresa familiar
 • Projectes per humanitzar processos de treball i evitar conflictivitat
 • Presa de decisions importants consensuades entre socis d’empreses

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT EDUCATIU

 • Gestió i transformació de conflictes en qualsevol dels espais de l’àmbit educatiu
 • Confecció i desenvolupament de protocols de prevenció i detecció, i per intervenir adequadament en els conflictes
 • Assistència i assessorament al professorat i la direcció dels centres educatius
 • Formació específica en mediació per alumnes i professorat
 • Prevenció d’escalada dels conflictes vius
 • Relació adequada i positiva entre tots elements integrants del sistema: alumnes, mestres o professors, pares d’alumnes i les seves agrupacions, organismes públics, etcètera.
Contacte
 • Via Laietana, 15 4r 2ª 08003 Barcelona
 • info@eirene.cat | https://eirene.cat
 • Mòbils: 607 351 426 | 619 170 233
 • Tel. 933 803 496
 • FORMULARI DE CONTACTE
Newsletter Equip Eirene