T'acompanyaré a gestionar i solucionar allò que t'amoïna
Acompanyament personal: Counselling

Relació d’ajuda professional que facilita, mitjançant un treball acotat en el temps i enquadrat en uns objectius específics, àrees i mitjans d’intervenció, un procés de canvi a persones, parelles, famílies i grups.

Relació d’ajuda professional que facilita, mitjançant un treball acotat en el temps i enquadrat en uns objectius específics, àrees i mitjans d’intervenció, un procés de canvi a persones, parelles, famílies i grups.

Relació d’ajuda professional que facilita, mitjançant un treball acotat en el temps i enquadrat en uns objectius específics, àrees i mitjans d’intervenció, un procés de canvi a persones, parelles, famílies i grups.

Slider

El Counselling o Acompanyament personal, és una relació d’ajuda professional que facilita, mitjançant un treball acotat en el temps i enquadrat en uns objectius específics, àrees i mitjans d’intervenció, un procés de canvi a persones, parelles, famílies i grups. Amb una metodologia on es donen el temps i l’espai necessaris per aprofundir i descobrir què ens està passant, el què no funciona, el què ens impedeix de sentir-nos i viure com sabem que voldríem, amb nosaltres mateixos i en las relacions amb els altres.

Toni Rius, counsellor

Com a professional del Counselling (Counsellor), facilito la gestió i transformació de problemes i crisi en la vida quotidiana, fomentant el desenvolupament i la utilització del potencial de la persona o persones, sense que això impliqui una profunda reestructuració de la personalitat, ja que el Counselling, com a abordatge metodològic, no pretén curar cap patologia mèdica o psicològica (clínica). És una disciplina que intervé en l’àrea de la prevenció i promoció del desenvolupament de la persona, sense actuar en camps on ja existeixen altres professions que atenen a persones amb patologies psicològiques greus.

El procés de Counselling

Així doncs, malgrat  que com a counsellor tinc estudis universitaris específics i amplis coneixements en l’àmbit psicològic, els meus serveis professionals de Counselling no són una teràpia ni una psicoteràpia, ni pretenen substituir la figura del Psicòleg clínic. Més enllà del marc de referència teòric que utilitzo en cada cas, sigui aquest des de l’enfocament Humanístic, Sistèmic, d’Anàlisi Transaccional, o dels processos de Comunicació i canvi, la meva tasca d’ajuda esta dirigida a persones que necessiten espais d’escolta real, d’acceptació incondicional i d’un acompanyament des de la congruència i l’autenticitat, per comprendre, gestionar i millorar els seus problemes, deliberar i prendre decisions, o realitzar canvis en les seves vides i en el seu món relacional.

El procés s’estructura en sessions d’1 hora (Counselling personal o parella, presencialment), de 45 minuts (Counselling personal on-line), i de fins a 1,5 hores (en les sessions de família i grupals). El nombre de sessions pot anar, amb una cadència setmanal o quinzenal, des de tres o quatre a fins a un màxim de 6 mesos de durada total.

Àmbits del Counselling que treballem:

PERSONALPARELLAFAMÍLIAGRUPSGENT GRANALTES CAPACITATS

Counselling Personal

Counselling Personal

 • Canvis sobtats i crisi personals
 • Pèrdua del sentit vital
 • Processos de dol i sentiments de pèrdua
 • Impossibilitat d’arribar a objectius personals o professionals
 • Incapacitat per comunicar-se adequadament
 • Deliberació i presa de decisions importants
 • Autoestima deficient
 • Vivències negatives en l’àmbit laboral o professional
 • Qualsevol altra situació o sentiment que no ens permeti gaudir adequadament de la vida

Counselling de Parella

Counselling de Parella

 • Canvis sobtats en la relació
 • Desavinences en qualsevol àmbit
 • Processos de dol i sentiments de pèrdua compartits
 • Gestió per una comunicació positiva
 • Processos de separació o divorci
 • Relacions amb les famílies extenses
 • Impossibilitat d’arribar a objectius compartits
 • Deliberació i presa de decisions importants
 • Pèrdua de confiança
 • Gestió per una parentalitat adequada
 • Qualsevol altra situació o sentiment que no permeti gaudir adequadament de la vida en parella

Counselling de Família

Counselling de Família

 • Canvis sobtats en l’àmbit familiar
 • Famílies reconstituïdes
 • Relació sistèmica de la família extensa
 • Comunicació positiva i gestió de secrets generacionals
 • Incapacitat de comunicar-se adequadament
 • Deliberació i presa de decisions importants
 • Gestió d’infermetats i accidents
 • Gestió adequat del dol i les pèrdues
 • Acompanyament a famílies amb membres amb discapacitat intel·lectual

Counselling a Grups i Organitzacions

Counselling Grupal

 • Gestió d’una comunicació adequada
 • Planificació de recursos
 • Relació sistèmica entre els integrants del grup
 • Gestió de conflictes (recursos escassos, rols i poder, etc.)
 • Deliberació i presa de decisions importants
 • Vivències negatives en l’àmbit laboral, professional o empresarial
 • Gestió de qualsevol grup humà amb problemes de comunicació i necessitat de canvi

Counselling a Gent Gran

Counselling Gent Gran

 • Canvis sobtats en qualsevol àmbit de la vida quotidiana
 • Relació amb la família
 • Processos de dol i pèrdua de persones estimades
 • Comunicació positiva i gestió de secrets familiars
 • Incapacitat de comunicar-se adequadament
 • Deliberació i presa de decisions importants
 • Gestió d’infermetats i accidents
 • Pèrdua del sentit vital
 • Gestió de la soledat i dels canvis propis de l’edat avançada
 • Relacionar-se i socialitzar-se adequadament

Acompanyament personal i psicològic a persones adultes amb altes capacitats (diagnosticades o no)

Si bé és cert que s’ha treballat per detectar precoçment i fer un acompanyament educatiu especialitzat, adequat i efectiu, als nens i nenes amb altes capacitats, no és així en el cas dels adults; donant-se la paradoxa de que un gran nombre d’aquestes persones no arriben a desenvolupar adequadament, per diversos motius, les seves habilitats socials i capacitats artístiques o intel·lectuals i patint, en molts casos, sentiments d’inadequació o soledat, des de la vivència íntima d’una diferència no assumida o acceptada.

El tàndem professional entre la Psicòloga Montse Vilardell i el Counsellor Toni Rius, van endegar el projecte QUISÒC, per tal d’oferir un acompanyament integratiu, humanista i acurat, a les persones adultes amb altes capacitats, per treballar, entre d’altres punts:

 • Gestió dels sentiments d’inadequació o soledat
 • Incapacitat de comunicar-se adequadament amb els altres
 • Deliberació i presa de decisions importants
 • Canvi i adequació professional a les pròpies capacitats
 • Vivències negatives en l’àmbit laboral o professional
 • Gestió d’una inadequada autoestima i sentiments d’inferioritat

Toni Rius · Counsellor · Mediador

Toni Rius
Mediador | Counsellor
Coordinador Parental

Toni Rius Carbonell. Doctorant en Psicologia de la Comunicació i Canvi (UB-UAB), Llicenciat en Humanitats (Especialitzat en Estudis del pensament filosòfic i científic), Màster en Counselling (URL), Màster en gestió i transformació de conflictes: Mediació (UB), Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC), i, entre d’altres formacions de postgrau, cursos i especialitzacions: Psicoteràpia Humanista Integrativa en Anàlisi Transaccional (CEP Eric Berne) i Coordinació Parental (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Departament de Justícia). Codirector i soci fundador d’Equip Eirene. Inscrit en el Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya. Docent en diversos màsters i postgraus en mediació i counselling. Col·legiat 35672 del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Membre de l’Associació de Counselling Humanista de Espanya (ACHE).

 

Contacte
 • Via Laietana, 15 4r 2ª 08003 Barcelona
 • info@eirene.cat | https://eirene.cat
 • Mòbils: 607 351 426 | 619 170 233
 • Tel. 933 803 496
 • FORMULARI DE CONTACTE
Newsletter Equip Eirene