Acompanyem els pares a desenvolupar una parentaliat positiva
Coordinació Parental

Acompanyament per desenvolupar canvis relacionals entre els pares o tutors legals que possibiliti una parentalitat positiva, pensant sempre en el bé superior dels menors implicats, especialment en processos de separació amb fills menors d'edat.

Slider

La funció del la Coordinació parental

La funció principal de la Coordinació parental és assistir als progenitors que viuen en un clima d’alta conflictivitat. Especialment en casos de post-separació o divorci. Es treballa per implementar un pla de parentalitat, consensuat per les parts o aprovat pel jutjat. Tot per tal de minimitzar la conflictiva familiar. La intervenció està centrada en el menor per tal d’evitar-li situacions de risc. Cal evitar l’exposició continuada a l’esmentada conflictivitat.

Els conflictes familiars que arriben a l’àmbit judicial mostren en moltes ocasions relacions parentals complexes. La resolució judicial no pot donar una solució efectiva a les necessitats d’ algunes famílies. La complexa conflictiva relacional dels progenitors, i de les seves famílies extenses, perdura més enllà de la sentència. La separació i/o divorci afecta directament al desenvolupament dels fills, els més vulnerables.

Necessitat del Coordinador parental

Actualment es coneixen recursos que atenen a les famílies i als menors. Els equips psicosocials en els tribunals i/o el pèrits privats quer donen suport a la presa de decisió judicial. D’altres serveis d’atenció són els dirigits a les dones en situacions de violència o els Punt de Trobada. Tots els recursos donen un servei específic, però s’aprecia el buit d’una intervenció global i activa amb el sistema familiar. Així doncs, el Coordinador Parental permet implementar el pla de parentalitat, minimitzi la conflictiva entre els pares i/o tutors. En definitiva una gestió professional que acompanya al sistema familiar cap a una situació de millora.  Millora que eviti la litigiositat recurrent, amb continua obertura de nous procediment judicials.

Equip Eirene ofereix el servei de Coordinació Parental, ja sigui en l’àmbit privat extrajudicial (sense que s’hagi iniciat cap acció als jutjats) o intrajudicial (procesos judicials oberts), a partir de la capacitació de part dels menbres de l’equip que han participat en la recent Programa pilot de coordinació de parentalitat realitzat pel Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Contacte
  • Via Laietana, 15 4r 2ª 08003 Barcelona
  • info@eirene.cat | https://eirene.cat
  • Mòbils: 607 351 426 | 619 170 233
  • Tel. 933 803 496
  • FORMULARI DE CONTACTE
Newsletter Equip Eirene