Sessió Coordinació Parental | Presencial o on-line

Acompanyament per desenvolupar canvis relacionals entre els pares o tutors legals que possibiliti una parentalitat positiva, pensant sempre en el bé superior dels menors d’edat implicats, especialment en processos de separació i divorci amb descords o conflictius.

INICI HORARI: 9 h.HORARI FINAL: 20 h.