Coordinació Parental

Acompanyament per desenvolupar canvis relacionals que possibilitin una parentalitat positiva, pensant sempre en el bé superior dels menors implicats.

La funció principal del Coordinador de Parentalitat és assistir als progenitors que viuen en un clima d’alta conflictivitat post-separació o divorci, per tal d’implementar el pla de parentalitat, consensuat per les parts o aprovat pel jutjat i així minimitzar la conflictiva familiar. Aquesta intervenció està centrada en el menor per tal d’evitar-li situacions de risc produïdes per l’exposició continuada a l’esmentada conflictivitat.

Els conflictes familiars que arriben a l’àmbit judicial mostren en moltes ocasions relacions parentals complexes, on la resolució judicial no pot donar una solució efectiva a les necessitats d’ algunes famílies. La complexa conflictivat relacional dels progenitors, i de les seves famílies extenses, (avis, noves parelles..etc ), perdura més enllà de la sentència de separació i/o divorci i afecta directament al desenvolupament dels fills, els més vulnerables.

Actualment es coneixen recursos que atenen a les famílies i als menors: equips psicosocials en els tribunals i/o el pèrits privats quer donen suport a la presa de decisió judicial, serveis d’atenció a les dones en situacions de violència, serveis detenció a l’ infància i a l’adolescència, els Punt de Trobada i els serveis de mediació, a Catalunya el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, etc. Tots els recursos donen un servei específic, suportats pels diversos organismes que els cobreixen però s’aprecia el buit d’una intervenció global i activa amb el sistema familiar que permeti implementar el pla de parentalitat, minimitzi la conflictivat entre els progenitors (pares i/o tutors). En definitiva una gestió professional que acompanyi al sistema familiar cap a una situació de millora que eviti la litigiositat recurrent, amb continua obertura de nous procediment judicials per la mateixa situació.

Equip Eirene ofereix el servei de Coordinació Parental, ja sigui en l’àmbit privat extrajudicial (sense que s’hagi iniciat cap acció als jutjats) o intrajudicial (procesos judicials oberts), a partir de la capacitació de part dels menbres de l’equip que han participat en la recent Programa pilot de coordinació de parentalitat realitzat pel Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

  • Via Laietana, 15 4r 2ª 08003 Barcelona
  • Sessions Counselling: Rosselló, 17 Entr 2ª 08029 Barcelona
  • info@eirene.cat | https://eirene.cat.cat
  • Mòbils: 607 351 426 | 619 170 233
  • Tel. 933 803 496
  • FORMULARI DE CONTACTE
Newsletter Equip Eirene
Language »